Új jelszó kérése

Vásárlási feltételek

Üdvözöljük Honlapunkon! Köszönjük szépen, hogy megtisztel minket vásárlásával. Számunkra nagyon fontos, hogy Ön tisztában legyen jogaival és kötelezettségeivel, amikor nálunk vásárol. Honlapunk és Webáruházunk használatával Ön elfogadja az alábbi szerződési feltételeket, így kérjük vásárlásának véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, Honlapunk használatával, termékeinkkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

webjatekbolt.hu - Bűbáj Webjátékbolt, játék webáruház

 

hatályos: 2017.02.09-től

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a webjatekbolt.hu weboldal (továbbiakban Honlap) meglátogatásával, a regisztrációval, illetve a vásárlással kapcsolatban az Önt, mint Felhasználót (továbbiakban Vásárló) és a Honlap üzemeltetőjét (továbbiakban Eladó) illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Ön, mint Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Ön, mint Vásárló a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Honlapon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A Honlap használatához, valamint az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat az Eladó csak a szolgáltatások megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a hatályos adatvédelmi előírásoknak, jogszabályoknak megfelelően kezeli és használja fel.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

 

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

Ön, mint Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

I. A Honlap üzemeltetőjének (továbbiakban Eladó) adatai:

Cégnév: Polidor-Line Kft.

Székhely és levelezési cím: 2890 Tata, Csapó utca 14.

Képviselő neve: Szeiler Zsolt

Cégjegyzékszám: 11-09-020179

Bejegyző Bíróság neve: Tatabányai Járásbíróság

Bejegyzés éve: 2012

Adószám: 23854570-2-11

Közösségi adószám: HU23854570

Számlavezető pénzintézet: Pannon Takarékszövetkezet

Számlaszám: 63200119-14951466

IBAN számlaszám: HU90 63200119-14951466

E-mail cím: shop@webjatekbolt.hu

Honlap: www.webjatekbolt.hu

Telefonszám: +36 20 519 7330

Ügyfélszolgálat email címe: shop@webjatekbolt.hu

 

Tárhelyszolgáltató:

UNAS Online Kft.

Székhely: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15,

Email: unas [kukac] unas.hu

Telefon: +36 99 884 000

II. Fogalmak

Fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó

Vállalkozás/Eladó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vállalkozás.

Vásárló (Ön): a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő, szerződést kötő személy

Felek: Vállalkozás/Eladó és Vásárló együttesen

Honlap: a www.webjatekbolt.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Vállalkozás/Eladó és Vásárló között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog; terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia. Esetünkben a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a Felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,

a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;

b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;

c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás - a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett - személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen (az automatikus, a Megrendelés beérkezését visszaigazoló email nem minősül szerződéskötésnek); vagy

d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás;

 

Vonatkozó jogszabályok:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
III. A vásárlás menete, a szerződés létrejötte

.

1. Regisztráció

A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Vásárló számára, regisztráció nélkül. A Honlapon történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció, regisztráció nélkül is lehetőség van megrendelést leadni. Belépésre meglévő Google vagy Facebook fiókjával is van mód.

Ön, mint Vásárló, ha regisztrálni szeretne, akkor a "Profil", majd „Regisztráció” menüpontra kattintást követően a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével, majd a Honlap alján található „Regisztráció” gombra kattintást követően tud. A regisztrációs felületen, vagy ha a Vásárló regisztráció nélkül vásárol, akkor a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

 

A „Regisztrációs adatok” menüpont alatt

Email cím

Jelszó

 

A „Kapcsolattartó adatai” menüpont alatt

Telefonszám

Mobiltelefon szám

 

A „Számlázási adatok” menüpont alatt

Név

Számlázási cím: város, irányítószám, utca név, házszám, ország

Cég megrendelő esetén adószám.

 

A Honlapon alapértelmezett beállításként a számlázási és szállítási cím azonossága van bejelölve a jelölő négyzetben. Amennyiben a számlázási és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy a jelölő négyzetre való kattintással (a jelölőnégyzetből a pipa eltávolításával) lehetősége van ettől eltérő szállítási címet megadnia.

 

Ezen a felületen is van lehetősége feliratkozni a Bűbáj Webjátékbolt hírlevelére a jelölőnégyzet kipipálásával.

 

A regisztráció elküldésével Ön, mint Vásárló kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen ÁSZF-et, az Adatkezelési tájékoztatót, illetve az Információk oldalon megtalálható információkat.

 

A regisztráció sikeréről az Eladó e-mailben tájékoztatja Önt, melyben egy összegző felület segítségével áttekintheti a regisztráció során megadott adatait, ellenőrizheti helyességüket, szükség esetén módosíthatja azokat.

 

A sikeres regisztrációt követően a Honlap tetején található „Profil” menüpont alatt a korábban megadott belépési adatait (e-mail cím, jelszó) tud bejelentkezni a Honlap egyedi vásárlói felületére.

 

Ön, mint Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni a shop@webjatekbolt.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Eladó köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

 

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Ön a felelős. Amennyiben tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az Eladót.

 

Ön vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

2. Megrendelés leadása

A Honlapon történő regisztrációt, majd bejelentkezést követően Ön megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre. Természetesen erre regisztráció nélkül is van lehetősége.

 

A Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a Honlapon található menüsor menüpontjaira kattintva böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket.

 

Önnek lehetősége van a Honlap tetején található „Gyorskeresés” kereső mezőt kitöltve, a megvásárolni kívánt termékre név szerint rákeresni. Ha a Honlapon eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a keresésének, akkor a rendszer azt megjeleníti. A „Részletes keresés” ikonra kattintva (nagyító ikon és benne "+" jel) a kereső szó mellett megadhatja a termék valamely tulajdonságát, gyártóját, egyéb jellemzőjét. A keresés eredményeképpen a termékek ugyanúgy jelennek meg, mint a menüpontok esetén, van lehetőség lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

 

Ön, mint Vásárló a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, illetve esetlegesen egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A termékfotók illusztrációk, ezért a termékek csomagolása eltérhet a képen láthatótól, a képernyőn megjelenő színe pedig eltérhet a valóságostól.

 

A termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba tesz” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával. A kosár tartalmát (a kiválasztott termék darabszámát, és a megrendelés összegét) a Honlap jobb oldalán, a "Kosár" ikonra kattintva ellenőrizheti. A „Kosár” ikonra kattintva a Kosár felületre navigálja Önt a Honlap.

 

A Kosár felületen Ön részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosárba helyezett termékek listáját, azok nettó és bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző táblázat alján a megrendelése végösszegét.

 

Ezen a felületen Ön még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az „Kuka” ikonra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a darabszám pontos beírásával a „Mennyiség” oszlopban, melyet a „Módosít” ikonra kattintva (nyilak kör irányban) frissíthet. Lehetősége van, a kosár teljes kiürítésére az összegző felület alján található „Kosár ürítése” gombra kattintva, illetve a megrendelésének módosítására a „Módosít” gombra kattintva. A „Vissza” gombra kattintva a Honlap visszanavigálja a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületre, ahol folytathatja a Honlapon történő böngészést. A „Megrendelés” gombra kattintással folytathatja a megrendelését a Honlapon.

 

A megjelenő felületen választhat, hogy amennyiben regisztrált Vásárlója a Honlapnak, úgy belép az oldalra a „Visszatérő vásárló” mezőbe belépési adatait megadva vagy az „Új vásárló” mezőben található „Regisztráció” gombra kattintva regisztrál a Honlapon vagy regisztráció nélkül vásárol a Honlapon („Regisztráció nélkül vásárolok”) gombra kattintva.

Amennyiben korábban regisztrált a Honlapra, de elfelejtette jelszavát, lehetősége van a jelszó emlékeztető segítségét igénybe venni. („Elfelejtettem a jelszavamat”).

A belépést illetve regisztrációt követően a Honlap a „Szállítási és fizetési módok” felületre navigálja. Itt választani tud a fizetési és szállítási módok között, valamint beírhatja kuponkódját, amennyiben rendelkezik vele. Ha választott a rendelkezésre álló lehetőségek közül és mindent rendben talált a megrendelésével kapcsolatban, akkor a „Tovább” gombra kattintva a Honlap az „Adatok ellenőrzése” felületre navigálja. A „Vissza” gombra kattintva visszaléphet a kosár összesítését tartalmazó ellenőrző felülethez.

Az „Adatok ellenőrzése” összesítő felületen lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen az Ön által megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket, annak árát, a választott fizetési és szállítási módot. Továbbá lehetősége van megrendeléséhez megjegyzést fűzni az erre biztosított felületen.

Fontos, hogy a vásárlás folytatásához Önnek el kell fogadnia jelen ÁSZF-et, az Adatkezelési tájékoztatót illetve az Információk oldalon megtalálható információkat. Az oldal alján található „Megrendel” gombra kattintást követően pedig véglegesítheti a megrendelését. Eladó a megrendelés sikeres beérkezéséről az ezt követő felületen és emailben is értesíti Önt, ahol megrendelésének egyedi azonosító száma is megtalálható, ezt kérjük jegyezze fel, és a későbbiekben ezzel hivatkozzon megrendelésére.

A rendelés feladása tehát a „Megrendel” gombra kattintással történik, amivel Önnek fizetési kötelezettsége keletkezik.

A megrendelésének állapotát a regisztrált Vásárló a megrendelés teljesítéséig figyelemmel kísérheti a Honlap tetején található „Profil” feliratra kattintást és bejelentkezést követően, a "Megrendelések követése" menüpont alatt. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható.

3. A termék ára

A Honlapon megjelenített termékek vételára magyar forintban (Ft), az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is, amennyiben Ön olyan szállítási módot választott, amelyért díjat számítunk fel.

 

4. Adatbeviteli hibák javítása

Ha Ön, mint Vásárló megrendelését már elküldte az Eladó részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell az Eladó felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

 

Önnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Eladó részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Kuka” ikonra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve kiszállításra a megrendelt termék. Ön a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt - hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja a megrendelés beérkezését, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.


5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint

Ön a „Megrendel”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

Az Ön által elküldött megrendelés (vételi ajánlat) megérkezését az Eladó késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja Önnek. Ez egy automata visszaigazolás a megrendelés beérkezéséről, nem jelenti a szerződés létrejöttét.

Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen ÁSZF  szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján értesíti Önt a csomag összekészítéséről és a szállítónak történő átadásáról, mellyel a szerződés létrejön a Felek között.

 

Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével Ön, a Vásárló elfogadja. A szerződés a megrendelés teljes körű kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően az alábbiak szerint jön létre:

 • Az Eladó által küldött azon tájékoztató email kézhezvételekor, amelyben értesíti a Vásárlót a csomag összekészítéséről. (Ez nem a Honlap automatikus visszaigazoló emailjét jelenti – az mindössze arról tájékoztatja Önt, hogy beérkezett a megrendelés.)
 • E tájékoztató e-mail Eladó részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Felek között.
6. Fizetési módok

a) Utánvétel futárnál

 

A termék ellenértékének kiegyenlítése történhet utánvétellel, így ez esetben Ön, a Vásárló készpénzben köteles a futárnak kifizetni a megrendelésének végösszegét. Amennyiben a futárnál van lehetőség bankkártyás fizetésre, úgy bankkártyával is rendezheti a vásárlása végösszegét.

 

b) Utánvétel PostaPonton

 

A termék ellenértékének kiegyenlítése történhet utánvétellel, így ez esetben Ön, a Vásárló készpénzben köteles a választott PostaPonton kifizetni a megrendelésének végösszegét. Amennyiben a választott PostaPonton van lehetőség bankkártyás fizetésre, úgy bankkártyával is rendezheti a vásárlása végösszegét.

 

c) Utánvétel Csomagautomatánál

 

A teljes biztonság és átláthatóság érdekében csakis bankkártyával lehet fizetni.

 

d) Bankkártyás fizetés

 

Honlapunkon gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával, a Borgun (www.borgun.com/hu) rendszerén keresztül.

 

e) Kupon/Promóciós kód

 

A Honlap bizonyos, általa kiválasztott alkalmakkor vagy időszakonként kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít kupon formájában. Kupon akciók esetén a termék vételárának részben vagy egészben történő megfizetése az internetes felületen a kupon adatainak megadásával is lehetséges. A kupon kódját az érvényességi idején belül és felhasználási feltételeinek megfelelően a megrendelés leadása során kell beírni a megfelelő mezőbe. A kuponok felhasználási feltételeinek egyéb részleteit az aktuális kupon-akció feltételei tartalmazzák.

7. Számla

Eladó a megrendelt termékek kiszállításakor a Vásárló részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad, melyet a csomagban talál. 

8. Átvételi módok, szállítási díjaink

A munkanapokon déli 12 óráig leadott megrendeléseket rendszerint még aznap összekészítjük és délután átadjuk a futárszolgálatnak. A péntek 12 óra után leadott megrendelések a következő munkanapon kerülnek átadásra a futárszolgálatnak.

 

Csomagszámáról a futárnak történő átadást követően értesítést küldünk emailben, a csomagszámra kattintva a Magyar Posta nyomkövetési oldalára navigálja a rendszer. Amennyiben nem találja csomagszámát, kérjük jelezze ügyfélszolgálatunkon (shop@webjatekbolt.hu, +36 20 519 7330, munkanapokon 8-16 óra között).

 

Nyomkövetési oldal: www.posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes (A csomagszám első 13 karakterének megadásával tud keresni.)

 

Csomagjával kapcsolatos kérdésekkel, kérjük forduljon a Magyar Posta ügyfélszolgálatához:

 

MPL (Magyar Posta Logisztika) szolgáltatások:

 

06-1-333-7777

 

Hétfőtől szerdáig és pénteken 08:00-17:00

Csütörtökön 08:00-20:00 óráig

 

customer.service@posta.hu

 

a) Futárszolgálat

 

A megrendelések kézbesítését munkanapokon 8 és 17 óra között - előzetes egyeztetés nélkül – az MPL futárszolgálat végzi. Ha Ön ebben az időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan címet megadni, ahol a szállítási időszakban biztosan át tudja venni a megrendelt terméket. A csomag aktuális helyzetéről az MPL - Magyar Posta értesítést küld Önnek e-mailben a megadott email címre. Amennyiben nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár egy alkalommal újra megkísérli a csomag kézbesítését. Amennyiben a második kézbesítési kísérlet is meghiúsul a futár értesítést hagy a szállítási címen. Ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Vásárlónak felróható okból -, akkor a futár a terméket visszaszállítja az Eladóhoz és ő törli a megrendelést. Ilyen esetben, ha Ön utólag mégis kéri a termék újbóli (harmadszori) kiszállítás, köteles az új kiszállítás költségét átutalással megfizetni az Eladó részére.

 

b) MOL/COOP PostaPont

 

MOL/COOP PostaPontra (max 20kg): PostaPontos átvétel során az Ön által megjelölt MOL benzinkútra/COOP üzletbe szállítják a csomagot ahol azt személyesen tudja átvenni. Csak abban az esetben válassza ezt a szállítási módot, ha biztos benne, hogy a megrendelt termék/termékek együttesen nem haladják meg a 20kg-ot! Amennyiben mégis túllépi ezt a határt, nem áll módunkban ezzel a szállítási móddal eljuttani Önhöz a csomagot és felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy új szállítási módot egyeztessünk!

SMS-ben vagy email-ben kapott értesítés után az Ön által megjelölt PostaPontra megérkezett áruját személyesen tudja átvenni! Csomagját az ott dolgozó alkalmazottaktól tudja elkérni! Fizetését több helyen bankkártyával és készpénzzel is le tudja bonyolítani! A MOL PostaPont előnye, hogy csomagját éjjel-nappal át tudja venni a kiválasztott MOL benzinkúton!

 

c) Kézbesítés csomagautomatára (MPL)

 

Az Ön által megjelölt MPL csomagautomatánál veheti át rendelését és ott az MPL-től kapott azonosító alapján vehető ki a csomag az automatából. A csomag átvételéhez a címzettnek, az automatánál rendeznie kell az árufizetés összegét! (kizárólag bankkártyával tud fizetni, ha előtte nem rendezte az összeget Honlapunkon, BORGUN-on keresztül) A küldemény rekesze a fizetést követően kinyílik! Ha a csomagot a 2 munkanapos határidő alatt nem vették át, a küldeményt postahelyre szállítják. Ekkor Ön SMS-ben vagy e-mail útján újabb tájékoztatást kap arról, hogy a csomagja mely postán került elhelyezésre és meddig veheti át a küldeményt! (5 vagy 10 munkanap áll rendelkezésre.) Csak abban az esetben válassza ezt a szállítási módot, ha biztos benne, hogy a megrendelt termék/termékek együttesen nem haladják meg a 20kg-ot! Amennyiben mégis túllépi ezt a határt, nem áll módunkban ezzel a szállítási móddal eljuttatni Önhöz a csomagot és felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy új szállítási módot egyeztessünk!

A csomag legnagyobb mérete: 50*31*35 cm lehet.

 

Csomagautomata használata: A kiválasztott csomagautomatánál a következőket kell elvégezni: Az érintőképernyőn a csomagom érkezett gomb megnyomása után az Ön telefonszámát és SMS-ben kapott átviteli kódját kell megadnia! Bankkártyája segítségével ki tudja fizetni a utánvét összegét. Ezután kinyílik egy rekesz, ahonnan ki tudja venni a megrendelt csomagot, ezután a sikerült gomb megnyomása után befejezte a tranzakciót! A csomagautomata éjjel-nappal működik! A közvetlen csomagátvételről további részletek a www.postapont.hu vagy a www.csomagautomata.hu oldalakon tájékozódhat

 

d) Személyes átvétel

 

Személyes átvételre nincs lehetőség.

 

e) Teendők sérült csomag esetén

 

Ha Ön sérülést tapasztal a csomagoláson, az átvétel során, akkor a futártól vagy PostaPonton ne vegye át a terméket és küldje vissza. Sérült csomagolás esetén a helyszínen, még a futár jelenlétében jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibát, és a futárral is aláíratni. Ha az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét díjmentesen biztosítjuk.

 

A nem sértetlen csomagolású terméket a vásárló csak saját felelősségére veheti át.

 

A jegyzőkönyv felvételének hiányában távollévők között kötött szerződések esetén irányadó elállási jog gyakorlására, mennyiségi kifogásra, továbbá sérült termék miatti szavatossági igények érvényesítésére a lehetőségek korlátozottak. Mennyiségi, illetve sérültség miatti reklamáció akkor fogadható el aggálytalanul, ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag a felvétel indulásakor bontatlan volt (a csomag minden oldala felvételre kerül), és a felvétel vágatlanul rögzíti a csomag teljes tartalmát.

 

Csomagautomatából történő átvétel esetén, ha sérülést tapasztal a csomagoláson, kérjük forduljon a Magyar Posta 0-24 órás ügyfélszolgálatához, akik készséggel állnak rendelkezésére! Az automatánál jelezheti kérdését a képernyőn található ’Segítség’ menüpont érintésével is. Ha telefonon szeretne kérdezni, hívja a 06-1-421-7282-es telefonszámot!

 

f) Szállítási költségek

 

A kiszállítás költsége MPL futárszolgálat választása esetén bruttó 790 Ft.

MOL vagy Coop csomagponton, illetve Postán történő átvétel esetén bruttó 590 Ft. 

Bruttó 15 000 Ft feletti vásárlás esetén a kiszállítás ingyenes.

 

g) Szállítási határidő

 

Déli 12 óráig leadott rendelések esetében csomagjaink 95%-a már másnap a megadott címre érkezik.

Eladó – a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Vásárló rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

Az Eladó késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha az Eladó a szerződés teljesítését megtagadta; vagy a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

IV. Elállási jog

Önt, mint fogyasztót megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállás jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül lehet gyakorolni. A fogyasztót a szerződés megkötésének napja és a termék kézhezvétele közötti időszakban is megilleti az elállás joga.

 

Nem gyakorolhatja elállási vagy felmondási jogát az alábbi, az Eladó által eladott termékek vagy nyújtott szolgáltatások tekintetében:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő az Eladó, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak (pl. egyedi felirattal ellátott törölköző, párna);
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. kontaktlencse).

Bővebb információ: http://www.nfh.hu/node/2709

 

A fenti korlátozás alá nem eső termékek esetén a Vásárló a szerződéstől a termék átvételét (illetve amennyiben a termék átvétele még nem történt meg a szerződés megkötésének napját) követő tizennégy (14) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat.

Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Elállás esetén a terméket az elállás közlését követő 14 naptári napon belül bontatlan vagy bontott állapotban köteles visszajuttatni hozzánk, az alábbi címre:

 

Polidor-Line Kft. 2890 Tata, Csapó utca 14. (Tata 1 postán maradó)

 

Határidőt megtartottnak tekintjük, amennyiben Ön igazolja, hogy a terméket a határidő utolsó napjáig postára adta vagy futárszolgálatnak átadta. Utánvéttel visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

Kizárólag sérülésmentes, a kipróbáláshoz szükséges, rendeltetésszerűen használt termék visszaszolgáltatása esetén vagyunk kötelesek a teljes vételárat az Ön részére megtéríteni. Követelhetjük Öntől a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

Elállásra vonatkozó igényt a Ön emailben, postai úton írásban, személyesen vagy telefonon jelentheti be, lehetőleg az erre a célra létrehozott „Elállási nyilatkozat” formanyomtatványon, melyet a megrendelés visszaigazolásakor emailben, csatolmányként küldünk. Elállási szándékát a Korm. rendelet mellékletében található nyilatkozatminta útján is közölheti. Az e jogszabályon alapuló elállást nem kell megindokolni.

 

Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségei Önt terhelik, ezen felül egyéb költség nem terheli. Ha eláll a szerződéstől, a már kifizetett vételárat és szállítási költséget haladéktalanul, de legkésőbb Elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül utaljuk vissza a megadott bankszámlaszámra. A visszatérítés vonatkozik a termék Vásárló részére történő kiszállítási költségekre is, kivéve, ha az elállással érintett termékkel együtt más olyan termék is kiszállításra került, amely tekintetében Ön nem élt elállási jogával, illetve ha a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást kért, ez esetben a többletköltséget nem vagyunk kötelesek megtéríteni. Jogosultak vagyunk a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kaptuk a terméket.

Amennyiben Ön nem a jelen ÁSZF és a jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát úgy a vételárat nem térítjük vissza, azonban – előzetes egyeztetést követően – van mód a termék visszaküldésére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei Önt terhelik.

Az elállási jog gyakorlása fogyasztókra vonatkozik, a nagykereskedelmi és a viszonteladói partnereinkkel külön megállapodás keretében szabályozzuk a visszáruzási lehetőséget.

Amennyiben kérdése merült fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat az ÁSZF elején található elérhetőségeinken. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II.26) Korm. rendelet szövegét itt olvashatja:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR

1. Jótállás

Hibás teljesítés esetén Eladó jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat.

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Vásárlónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Vásárló érvényesíthet.

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.
 • ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Ha Ön a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.

Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

A jótállás nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Jótállási, szavatossági igényét az I. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő. Ha a Felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vásárló békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a VII. pontban feltüntettettek alapján.

2. Kellékszavatosság

Az Eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Az Eladó a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb – fogyasztónak nem minősülő – Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Ha a Vásárlóval kötött szerződés tárgya használt dolog, akkor az elévülési határidő egy év. A Vásárló kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor

is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

 

Kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló választása szerint:

 • elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy az az Eladónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
 • másodsorban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől - a jelentéktelen hiba kivételével - elállhat, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Eladóval közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Eladót terhelik. Ha azonban a dolog meghibásodásában a Vásárlót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vásárló köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha az Eladó e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

3. Termékszavatosság

Az e pontban foglaltak kizárólag fogyasztói szerződések esetében érvényesek.

Az Eladó által Fogyasztónak eladott termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

• a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

• a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

• a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

 

4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

 

A szavatossági igényeit a Vásárló az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

 

Név: Polidor-Line Kft

Levelezési cím: 2890 Tata, Csapó utca 14.

Telefonszám: +36 20 519 7330

E-mail cím: shop@webjatekbolt.hu

VI. A digitális adattartalom működése

Eladó a Honlap 95%-os rendelkezésre állását garantálja, éves szinten.  A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 munkanap időtartamú, tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról Eladó előre értesítette Vásárlóit a Honlapon.

 

A Honlap mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Honlap kommunikációja http protokollon keresztül történik. A Honlapon keresztül történő kommunikáció nem titkosított. A honlap működése az UNAS Online Kft. által biztosított szervereken keresztül biztosított .

 

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi Vásárló vonatkozásában - ideértve különösen hálózati szegmens, becenév, e-mail cím, stb. - felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse.

VII. Jogérvényesítési lehetőségek

1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

 

A Vásárló a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

Név: Polidor-Line Kft

Levelezési cím: 2890 Tata, Csapó utca 14.

Telefonszám: +36 20 519 7330

E-mail cím: shop@webjatekbolt.hu

 

Eladó a szóbeli panaszt , amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Eladó a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel, melyet egyedi sorszámmal lát el.

 

Eladó a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

Eladó a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben az Eladó az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. Az írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

 

A panasz elutasítása esetén az elutasítás indokáról tájékoztatjuk Önt.

 

2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a Felek között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az Eladó székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

 

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

 

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 

 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

 

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.


A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

 • Bírósági eljárás kezdeményezése

 

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 

VIII.  Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

 

Eladó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Honlap felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017. 02. 09..

Adatvédelmi szabályzat

Személyes adatait a mindenkori hatályos jogi szabályozásnak megfelelően kezeljük. Részletes adatvédelmi szabályzatunkat az alábbi linken letöltheti.

Adatkezelő adatai

Név: Polidor-Line Kft.

Székhely és levelezési cím: 2890 Tata, Csapó utca 14.

Email cím: shop@webjatekbolt.hu

Képviselő: Szeiler Zsolt

Adószám: 23854570-2-11

Cégjegyzékszám: Cg. 11-09-020179, Tatabányai Járásbíróság

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-101698/2016.

 

A BŰBÁJ WEBJÁTÉKBOLT-ot üzemeltető Polidor-Line Kft. kizárólag olyan adatot kezel, amely kezelésére jogszabályi felhatalmazásunk vagy az érintett személytől hozzájárulásunk van.

Honlap látogatóinak adatai

A honlap látogatása során technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából rögzíthetjük a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét. Az adatokat a szerver korlátozott ideig tárolja.

Látogatóink és vásárlóink testreszabott kiszolgálása érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. cookie-t) helyezhetünk el. A honlap használatával a felhasználó ennek lehetőségét elfogadja, az első látogatáskor ezzel kapcsolatban figyelmeztetést olvashat.

A felhasználó a nem kívánt cookie-t letörölheti saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy tiltsa a cookie-k alkalmazását. A cookie-k alkalmazásának tiltásával vagy törlésével a honlap használata kényelmetlenebbé válhat.

Hírlevélre feliratkozók adatai

A BŰBÁJ WEBJÁTÉKBOLT hírlevél adatbázisában a feliratkozóink által megadott nevet, email címet, címet, valamint a regisztráció időpontját kezeljük. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz és kapcsolatfelvételhez.

A megadott adatok módosítását emailben, illetve postai úton is lehet kezdeményezni.


Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: UNAS Online Kft.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: +36-99/884-000

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: unas@unas.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mailcímét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.


Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: Retargeting Biz Srl

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: Vasile Lascar 178, Sector 2, ZIP 020512, Bucharest, Romania

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: +40-727-383-165

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: info@retargeting.biz

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mailcímét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: Mailchimp - The Rocket Science Group, LLC

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mailcímét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

Direkt marketing célú megkeresések

Azokat a hírlevél feliratkozókat és vásárlókat, akik a BŰBÁJ WEBJÁTÉKBOLT direkt marketing célú megkereséseinek fogadásához kifejezetten hozzájárultak, direkt marketing célú megkeresések útján tájékoztathatjuk híreinkről (különösen heti és egyéb rendszerességgel küldött tematikus hírlevelek, DM küldemények, stb.).

A BŰBÁJ WEBJÁTÉKBOLT a feliratkozó által a regisztráció során, illetve a személyes menüben/felhasználói fiókban megadott elérhetőségeken keresheti meg őt.

A tematikus hírlevél szolgáltatásról felhasználó a hírlevélben található linken keresztül bármikor leiratkozhat, illetve megtilthatja az egyes típusú direkt marketing célú megkeresések fogadását e-mail-ben vagy postai úton küldött levélben.

A feliratkozó személyes menüjének / felhasználói fiókjának törlése esetén a direkt marketing célú megkeresések beállításai is törlésre kerülnek.

A feliratkozó email-ben vagy postai úton bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését. A BŰBÁJ WEBJÁTÉKBOLT a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 munkanapon belül írásban, közérthető formában visszajelzést ad a kérelemre.

A BŰBÁJ WEBJÁTÉKBOLT a személyes adatokat az érintett kérésére, illetve minden olyan esetben törli, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azok kezelése jogellenes volna, illetve amennyiben azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Vásárlók adatai

A BŰBÁJ WEBJÁTÉKBOLT vásárlóinak adatait a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük, egyéb hozzájárulás hiányában a megadott adatokat kizárólag számlázás, postázás, illetve a megrendelt termékkel kapcsolatban szükséges kapcsolattartásra használjuk fel. 

Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok
Megbízható Bolt Program

A Bűbáj Webjátékbolt a lehető legjobb kiszolgálás érdekében független, vásárlói visszajelzések alapján minőségbiztosítási rendszert üzemeltet. Ennek érdekében felkéri a „Megbízható bolt” értékelőrendszert működtető www.arukereso.hu-t (Naspers OCS Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759, Adatkezelési nyilvántartási azonosítók: NAIH-74230/2014, NAIH-74231/2014), hogy a webáruházban történő vásárlások után a vásárlókat független értékelésre kérje fel. Ennek érdekében a vásárló e-mail címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. A felhasználó hozzájárul, hogy az adatai az itt leírtak szerint továbbításra kerüljenek. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

Smartsupp Élő Chat

A Smartsupp élő chat szolgáltatást a Smartsupp.com, s.r.o., VAT ID : CZ03668681 ("Smartsupp") fejlesztette és üzemelteti. Minden személyes adat privát információnak minősül, melyeket bizalmasan kezelnek. Az adatokat a Smartsupp szerverein tárolják, melyek Csehországban vannak. Az adatok nem kerülnek az Európai Unión kívülre. A Smartsupp Élő Chat szolgáltatást használó weboldalak látogatóinak adatai, melyeket a csevegés során megadnak továbbításra és tárolásra kerülnek a Smartsupp szerverein, magánszemélyhez kötve. Ezen adatokhoz a Webshop üzemeltetője is hozzáfér, melyeket bizalmasan, az aktuális jogszabályoknak megfelelően kezel.

Retargeting.biz

A Retargeting.biz a honlap látogatóinak viselkedését elemzi. Az adatkezelő neve és címe: Retargeting Biz Srl Vasile Lascar 178, Sector 2, ZIP 020512, Bucharest, Romania +40-727-383-165 info@retargeting.biz Az adatkezelő rögzíti a látogató egérmozgását és kattintásait az oldalon belül a látogató személyéhez nem köthető formában.

Bűbáj Hűségpont rendszer

Hűségét díjazzuk! Regisztrált vásárlóink minden vásárlásuk alkalmával automatikusan Bűbáj Hűségpontokat írunk jóvá.

Az összegyűjtött pontokat következő vásárlása alkalmával beválthatja a www.webjatekbolt.hu oldalon (1 db Bűbáj Hűségpont = 1 Ft). A Bűbáj Hűségpontok a megrendelés átvételét követően íródnak jóvá, amikor megrendelése státuszát lezártra változtatjuk és 100 napig érvényesek. A pontok a vásárlás értékének maximum 20%-áig válthatók be.

 

Hogyan működik?

A Bűbáj Hűségpontok a megrendelés leadásakor kalkulálódnak, melyet a Profil menüpontban megtekinthet. Miután beérkezik számlánkra a termék vételára (ez 5-10 munkanap is lehet), rendelését lezárt státuszúra állítjuk és Bűbáj Hűségpontjai jóváíródnak, felhasználhatóak lesznek. Hűségpont egyenlegét a Profil menüpontban bármikor megnézheti. A Bűbáj Hűségpontokat következő vásárlásakor tudja felhasználni a vásárlás értékének maximum 20%-áig, melybe a Szállítási költség nem számít bele.

 

Hogyan szerezhet Bűbáj Hűségpontot?

Vásárláskor 50 Ft után automatikusan 1 db Bűbáj Hűségpont kalkulálódik (= 1 Ft). Érdemes feliratkozni Hírlevelünkre, melyből értesülhet további extra hűségpont szerzési lehetőségekről.

Bűbáj Hűségpont beváltáskor a hűségpontok értéke után nem jár újabb hűségpont, de az a feletti rész után kalkulálódnak pontok.

Fenntartjuk a jogot, hogy a Bűbáj Hűségpontok átváltási értékét előzetes (minimum 100 nappal a változás életbe lépése előtt) értesítést követően megváltoztassuk. Itt mindig az aktuálisan érvényes átváltási értéket tesszük közzé.

 

Felhasználási feltételek

 

Bűbáj Hűségpontot kizárólag regisztrált vásárló kaphat. A hűségpontok online vásárláshoz használhatóak fel a www.webjatekbolt.hu oldalon, a pontok jóváírásától számított 100 napon belül, a vásárlás értékének maximum 20%-áig. A Bűbáj Hűségpontok készpénzre nem válthatóak és másnak átadni nem lehet őket. Lemondott vagy át nem vett rendelésért nem jár Bűbáj Hűségpont, visszaküldött rendelés esetén a korábban adott Bűbáj Hűségpontok törlődnek. A szállítási költséget nem számítjuk Bűbáj Hűségpont pontalapként.

 

Köszönjük, hogy nálunk vásárol!

Webáruház készítés
A Bűbáj Webjátékbolt weboldalának további használatával Ön jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.